لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۵ کلا ۲۶۵ مقاله شامل ۶۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بکارگیری باطله کارخانه بازیافت کاغذ لطیف در تولید مصالح ساختمانی سبک و عایق حرارت به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت
۲مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک
۳بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب
۴سنجش تاثیر کانال زهکش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی
۵ارزیابی مشکلات احداث و توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در اراضی بهبود مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای ارومیه
۶مقاوم سازی و بهبود عملکرد لرزه ای سازه های بنایی به روشهای کلاسیک و روشهای پیشرفته بکارگیری میراگرهای غیرفعال
۷بررسی رفتار دیوارهای میان قابی در مجاورت جاذب های انرژی
۸شناسایی غیر مخرب ترک با استفاده از آنالیز موجک (Wavelet Analysis)
۹مطالعه اثرات نوع کمانش اعضای مهاربند بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده ضربدری
۱۰ارزیابی خصوصیات جریان پایدار در مدل فیزیکی رودخانه نازلو-بازه نازلو و مقایسه نتایج ان با مدل های ریاضی BRI-STARS , HEC-RAS
۱۱مقایسه نتایج شبیه سازی خصوصیات جریان پایدار با مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی FAST-2D در بازه رودخانه نازلو
۱۲بررسی آزمایشگاهی کمانش اعوجاجی در تیرهای I-شکل
۱۳بکارگیری المانهای محدود در تحلیل دینامیکی سکوی دریایی و مقایسه نتایج با پیش بینی های شبکه مصنوعی
۱۴آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی رودخانه باراندوز)
۱۵شناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارس
۱۶ارزیابی بار بستر در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس
۱۷تاثیر حرکت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه
۱۸بررسی رابطه بین ویژگی های مکانیکی و فیزیکی سنگ سالم تحت تنش های یک محوری
۱۹بازرسی و نظارت هدفمند از تونلهای در حال احداث با نرم افزار تخصصی ساماندهی اطلاعات
۲۰نرم افزار طراحی سیستم روشنایی فضاهای زیرزمینی
۲۱پیش بینی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی(مطالعه موردی ایستگاه تبریز)
۲۲آشنایی با شاخصهای خشکسالی و معایب آنها
۲۳طراحی سیستم تهویه معدن غالسنگ هشونی
۲۴نرم افزار مدیریت تهویه ویژه معادن زغالسنگ
۲۵بررسی موانع و مشکلات موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه
۲۶اصول طراحی پیاده رو با تاکید بر محدودیت های حرکتی معلولان و جانبازان
۲۷نقش مصرف بهینه کود در افزایش آنتی اکسیدانتها در محصولات کشاورزی
۲۸ارزیابی نسبت بار رسوبی کف به بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه
۲۹مدل بندی منطقه ای سیلاب حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه
۳۰اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی سد ماکو )
۳۱بررسی پدیده سیل و پهنه بندی آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد بارون ))
۳۲متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای کاشانی – امینی شهرستان ارومیه
۳۳حریم بهداشتی چاه برای آلاینده های ویروسی
۳۴اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده
۳۵تعیین منحنی فرمان بهره برداری مخازن در دوره های پر تنش (خشکسالی)
۳۶مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش LHS در آنالیزعدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن: مطالعه موردی سدنازلو
۳۷بهینه سازی مصرف آب در مزرعه جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با TDR
۳۸ارائه شیوه جدید به منظور آبیاری درختان میوه و گیاهان ردیفی در جهت بهینه سازی انتقال و مصرف
۳۹ردیابی پرتو X در پلاسمای چاه چگالی
۴۰محاسبه توان جذبی امواج آلفون درگرمادهی پلاسمای توکامک با روش عددی
۴۱پایداری خلاء QED در حضور میدان برداری و پتانسیل کولنی اسکالر
۴۲تشکیل شبه پتانسیل فوق نرم ومقایسه نتایج آن بانتایج حاصل از روشهای بقاء نورم
۴۳شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)
۴۴OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS USING GENETIC ALGORITHM
۴۵Controlling the Pull-In Voltage and the Switching Time of MEMS Electrostatic Switches by Piezoelectric Layers
۴۶طراحی یک پروسه تمام اتوماتیک برای یافتن دنده جوردر میله موجگیرخودروی پژو 206
۴۷وابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو
۴۸تاثیر عملیات نیتراسیون پلاسمایی بر خواص تریبولوژیکی فولاد ابزاری سردکار AISI D2
۴۹تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304
۵۰بررسی حفاظت کاتدی فولاد به کار رفته در ستون های پل در حال احداث میان گذر بزرگراه شهید کلانتری
۵۱A Very Low Power 10 MHz CMOS Continuous-Time Bandpass Filter With On-Chip Automatic Tuning
۵۲A High Speed and Compact Mixed-Signal CMOS fuzzifier
۵۳تاثیر چشمه های آب معدنی بر روی آب های زیرزمینی دشت شیخ معروف
۵۴شبیه سازی عددی پاشش انژکتوری در یک موتور دیزل کوچک D.I: مقایسه بین دی متیل اتر و سوخت دیزل
۵۵بررسی امکان جداسازی پسته های خندان و غیرخندان با استفاده از بینایی کامپیوتر
۵۶اثرات آرایش کاشت بر برخی از صفات مورفولوژیک و کیفی در لوبیا
۵۷مطالعه اثرات تراکم کاشت بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک در لوبیا
۵۸بررسی اثر تنش سرما بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج ژنوتیپ گندم
۵۹مقایسه و بررسی تیپ های مختلف گندم (پاییزه, نیمه پاییزه, بهاره) کشت شده در پتری دیش در شرایط عادی و مطلوب کنترل شده
۶۰بررسی نحوه پراکنش گونه های زراعی و وحشی گیاه کتان (Linum.sp) بر اساس ویژگی ها ی اکولوژیکی مناطق یافت آن ها در کشور
۶۱بررسی اثرات حذف برگ با سه شدت در چهار مرحله زایشی بر روی میزان عملکرد و روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان
۶۲غربال کردن ارقام مختلف گندم نان و دوروم از نظر کارایی روی
۶۳بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک در ذرت
۶۴بررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت
۶۵بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیا هچه پنج ژنوتیپ گندم
۶۶اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و صفات کمی در سه رقم آفتابگردان
۶۷تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره
۶۸اثرات شوری و دمای بالا بر جوانه زنی دو رقم ماریتیغال (Silybum marianum)
۶۹شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
۷۰تأثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی
۷۱مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus در گله های مرغ مادر گوشتی
۷۲ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند
۷۳مطالعه تجربی اثرات کاربرد پیوند آزاد چاردینه ای در التیام ضایعات غضلات اسکلتی در سگ
۷۴کارآیی تولید کنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی
۷۵شخصیت و رضایت زناشویی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.