لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۹

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۹ کلا ۲۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sizing and Placement of DG and UPQC for Improving the Profitability of Distribution System Using Multi-objective WOA
۲Simulation of eco-friendly and affordable energy production via solid oxide fuel cell integrated with biomass gasification plant using various gasification agents
۳Histological Evidence for Therapeutic Induction of Angiogenesis Using Mast Cells and Platelet-Rich Plasma within A Bioengineered Scaffold following Rat Hindlimb Ischemia.
۴Ameliorative Effect of Crocin on Sperm Parameters and In Vitro Fertilization in Mice under Oxidative Stress Induced by Paraquat.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.