لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود
۲ارزیابی سلامت سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار از دیدگاه کارکنان سازمان
۳سنجش حمایت سازمانی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
۴آسیبشناسی سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با استفاده از مدل وایزبورد
۵رابطه انگیزه پیشرفت با زیان گریزی دانشجویان حسابداری استان سیستان و بلوچستان
۶بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران با سبک رهبری تحول آفرین
۷بررسی رابطه رفتارهای ارتباطی والدین با انگیزه پیشرفت دانشجویان
۸پیش بینی عزت نفس دانشجویان بر اساس تجارب معنوی روزانه و مولفه های آن
۹روانشناسی شعر و تاثیر آن در درمانگری
۱۰ابعاد روانشناسی باورهای مردم در غزلیات حافظ
۱۱بررسی مصرف مواد در معتادان مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری DICو MMT شهرستان زابل
۱۲بررسی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی : مطالعه موردی شهرستان چابهار
۱۳بررسی رابطه خودکارآمدی و کارایی تدریس معلمان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند
۱۴تعدیل مدل SBM برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده های فازی با استفاده از تیوری اعتبار
۱۵غزلیات حافظ و رابطه آن با فرهنگ عامه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.