لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۰ مقاله شامل ۲۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناخت و تبیین قواعد حقوقی حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک
۲ارزیابی سلامت زیست محیطی لاک پشت سبز (Chelonia mydas) با استفادهاز فاکتور های هماتولوژیک خون
۳نقش ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان در تبین رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مدیران و اثربخشی معلمان
۴بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مدیران و اثر بخشی معلمان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش چابهار)
۵تعییین تقویم آسایشی شهر همدان
۶تبیین مسیر حرکت سازمان ها بسوی تعالی براساس مدلEFQM
۷آنزیم گلوتاتین اس ترانسفراز به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
۸رابطه پیشرفت تحصیلی با خلاقیت و سبک های یادگیری در دانشجویان رشته علوم پزشکی
۹بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرایند برنامه ریزی درسی
۱۰سلامت روان: نشانه ها، علل و عوامل مؤثر بر آن طبق دیدگاه اسلامی
۱۱رابطه پیشرفت تحصیلی با خلاقیت و سبک های یادگیری در دانشجویان رشته علوم پزشکی
۱۲بررسی رابطه بین خوشبینی با افسردگی و اضطراب مردم شهرنشین و روستانشین چابهار
۱۳مقایسه اثربخشی آموزش های مهارت های زندگی بر عزت نفس، هوش هیجانی دانشجویان
۱۴بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار با رفتارهای شهروندی سازمانی آنان
۱۵حفاظت از لاک پشت سبز Chelonia mydas در سواحل استان سیستان و بلوچستان
۱۶حل عددی برخی معادلات دیفرانسیل آب کم عمق به کمک توابع پایه ای شعاعی
۱۷بررسی آسیب شناسی سازمانی دانشگاه آزاد با استفاده از مدل وایزبورد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار)
۱۸بررسی رابطه تعهد سازمانی و کیفیت سرپرستی با میل به ماندن در بین کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
۱۹رابطه عزت نفس با اهمال کاری و خودکارآمدی در بین کارمندان سازمان فنی و حرفه ای شهر زاهدان
۲۰ارائه ی مدل علی پیش بینی وفاداری سازمانی: نقش شفافیت سازمانی و اعتمادسازمانی موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.