لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در سال ۱۳۹۰ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱واکاوی هویت ملی و مؤلفههای آن در اهداف کلی و آموزشی مقاطع سه گانه نظام آموزش و پرورش ایران
۲نقشهی مفهومی و ارائهی چند الگوی اثربخش در فرایند آموزش ایران
۳تاثیر خصوصی سازی بربنادر با مطالعه موردی بندرچابهار
۴واکاوی مؤلفه های هویت ملی در پایان نامه های دانشجویی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.