لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۶ کلا ۲۰ مقاله شامل ۲۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی و مقایسه روش های جلوگیری از خوردگی میلگرد ها در سازه های بتنی در مناطق با خوردگی شدید سواحل دریای خزر با استفاده از روشTOPSIS
۲شناخت ریسک های عملیات تخریب ساختمانی با نگرش افزایش ایمنی
۳بررسی عوامل موثر در افزایش زمان و تاخیر در پروژه های انبوه سازی در استان گلستان
۴بررسی و مقایسه ی روش های آببندی مخازن سدهای استان گلستان (با تاکید بر استفاده از ژیوسنتتیک ها)
۵تاثیر ابعاد مخازن نیمه مدفون بر پاسخ غیر خطی آن ها با استفاده از روش المان محدود
۶تعیین حریم رودخانه زیارت با استفاده از نرم افزار Arc GIS
۷شناسایی عوامل مهم و اصلی ایجاد ضایعات در صنعت ساخت و ساز
۸ارایه راهکار به منظور کاهش و مدیریت ضایعات در پروژه های ساختمانی
۹مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با ضایعات حاصل از فعالیت های ساخت و تخریب از سال 2011 تا 2016
۱۰سیستم ها و روش های پادسیل سازی مناطق مسکونی براساس تجربیات و استانداردهای بین المللی
۱۱بررسی تاثیر پدیده تلاطم آب ناشی از زلزله بر پاسخ غیرخطی مخازن استوانه ای هوایی بتنی با استفاده از روش های تحلیل عددی
۱۲برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک مطالعه موردی گوشت قرمز
۱۳کاربرد شیرهای کنترل اتوماتیک در کاهش ضربه قوچ و هزینه های بهره برداری در مخزن زمینی زاو
۱۴پهنه بندی کیفی آب گلپایگان بر اساس شاخص NSFWQI با سامانه GIS
۱۵محاسبه دبی کل رسوب رودخانه به روش USBR با استفاده از مدلBORAMEP
۱۶بررسی تاثیر پی صلب و منعطف بر پاسخ مخزن نیمه مدفون ذخیره آب با استفاده از روش المان محدود
۱۷پهنه بندی وبررسی تغییرات مکانی و زمانی SAR و EC آب های زیر زمینی شهرستان آزادشهربا استفاده از GIS جهت مصارف کشاورزی
۱۸بررسی رفتار غیر خطی مخازن بتنی استوانه ای نیمه مدفون بدون اثر بار دینامیکی
۱۹مروری اجمالی بر روشهای تثبیت سواحل رودخانه ای و تحقیقات انجام شده تا کنون
۲۰مدل سازی اندرکنش سیال و سازه و بررسی تاثیر آن بر هیدرولیک جریان عبوری از سرریز لاستیکی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.