لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۴ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازه گیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های قطاعی)
۲بررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازهگیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های کشویی)
۳شبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان درمقاطع مرکب مستقیم
۴بررسی عددی رفتار غیر خطی ورق اتصال مهاربند HSS در قاب فولادی تحت بارگذاری چرخه ای
۵بررسی مدیریت و مدل سازی ریسک در ساخت وساز
۶مدل سازی انتقال توان در یک تزویج کننده چند مدی
۷بررسی تاثیردرصد گیرداری اتصالات تیربه ستون دررفتار تیرپیوند مهاربند واگرای شورون

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.