لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۳ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی کیفیت آب،آب بندان شهید صدوقی شهرستان گرگان با استفاده از شاخص کیفیNSFWQI
۲بررسی وضعیت تروفیکی و میکروبی آب ورودی و خروجی آب بندان شهید صدوقی شهرستان گرگان
۳شبیه سازی عددی جریان از روی سرریز جانبی لبه تیز مرکب با استفاده از نرم افزارFLOW-3D
۴بازشناسی ساختار کالبدی و ویژگی های شهر اسلامی با تکیه برارزش ها و اعتقادات فرهنگی اسلام

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.