لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۲ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱معماری با مصالح کاغذی؛ با تاکید بر بهره گیری از آن در اجرای بناهای موقت پس از سانحه
۲بکارگیری مفهوم فضای سایبر در خلق فضاهای معماری (معماری آینده و توجه به وجوه غیر فیزیکی انسان)
۳خوانش اصول و فرآیندهای معماری پایدار در معماری سنتی ایران
۴منظر سازی بهشت در قرآن کریم و تعامل آن با باغ ایرانی (خوانایی آموزه های قرآن کریم در معماری باغ ایرانی)
۵واکاوی نقش مسجد در هویت بخشی به شهر اسلامی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.