لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۱ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از کنترلکننده منطق فازی برای کنترل زمانبندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع چندراهه با مسیرهای ورودی متفاوت
۲کنترل بهینه دیابت نوع 2 با روش جدید AVK
۳سنجش ارزشمندی دانش روانشناسی محیطی در رویکرد بلند مرتبه سازی با توجه به معماری پایدار
۴صنعت ساختمان سازی و توسعه پایدار
۵سناریوهای مدیریتی کاربری اراضی زراعی، راهبردی استراتژیک در افزایش درآمد و توسعه پایدار حوزههای آبخیز مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهلچای شهرستان مینودشت استان گلستان
۶نماهای دو پوسته . تکنولوژی نو در صنعت معماری و ساختمان
۷مدلسازی رابطه بهینه برآورد بار معلق به کمک رگرسیون چند متغیره و Solver (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در استان گلستان)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.