لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی میعاد در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه آموزش عالی میعاد در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS در تهیه نقشه های پهنه بندی ژیوتکنیک شهر مهاباد
۲بررسی آموزش معماری در دانشکده های ایران
۳بررسی تجدد و نوخواهی در فضاهای شهری دوره ی پهلوی اول
۴بررسی رفتار ستون های ناودانی با سخت کننده های مورب کناری تحت بارگذاری فشاری بااستفاده از نرم افزارANSYS
۵بررسی روش های ریاضی مختلف برای مدلسازی منحنی غیرخطی رفتاراتصالات M - φ
۶بررسی روش های تقویت قابهای خمشی بتنی از نظر اجرایی تاثیر آن بر ضریب رفتارسازه
۷طرح بهینه ی سازه های مهندسی با استفاده از الگوریتم دسته ذرات
۸عوامل موثر بر مکان یابی فضاهای آموزشی(مطالعه موردی: طراحی دانشکده هنر و معماری در مهاباد)
۹مقایسه عملکرد شبکه های عصبی و درختان رگرسیونی در تخمین ابعادگودال آبشستگی در پایین دست سرریز جامی شکل
۱۰بررسی آموزش معماری در دانشکده های ایران
۱۱معماری پایدار ونمودآن درزمینه گرایی
۱۲رفتار شمع ها در برابر بارهای دینامیکی
۱۳تاثیر رنگ در باورهای مذهبی و نقش آن در معماری اسلامی ونگارگری ایرانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.