لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی میعاد در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران موسسه آموزش عالی میعاد در سال ۱۳۹۵ کلا ۳ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مرتب سازی با استفاده از یک پشته ی دو طرفه
۲پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از ANFISوآموزش آن بر اساس بهینه سازی گروه ذرات آشوبناک
۳مرتب سازی با استفاده از یک پشته ی دوطرفه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.