رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های کیو. اس

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های کیو. اس
نظام رتبه‌بندی کیو.‌اس از سال 2004، سالانه دانشگاه‌ها جهان را با استفاده از شش شاخص ارزیابی و 700 دانشگاه برتر را معرفی می‌نماید. شاخص‌های اعتبار دانشگاه، اعتبار افراد شاغل، نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی، میزان استناد به هر عضو هیئت علمی، تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی، تعداد دانشجوی بین‌المللی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی کیفی دانشگاه‌ها است که توسط نظام کیو‌اس مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزهای موضوعی، نظرسنجی از کارفرمایان، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می ‌کنند، گردآوری می شود.
1. اعتبار دانشگاه: شاخص کیفی مبتنی بر اظهار نظر صاحب‌نظران است که بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده است. از صاحب‌نظران حوزهای موضوعی در ارتباط با اعتبار دانشگاه‌ها در رشته موضوعی مورد تخصص خود نظرسنجی می‌شود. در رتبه بندی 2016-2017 نظام رتبه بندی کیو اس،74651 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها مشارکت داشتند (وزن 40 درصد). 2. اعتبار افراد شاغل: دیدگاه کارفرماها درباره کیفیت کاری فارغ‌التحصیلان هر دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد (وزن 10 درصد). 3. نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو: این شاخص کیفیت آموزش دانشگاه‌ها و مدت زمانی که هر عضو هیئت علمی به یک دانشجو اختصاص می‌دهد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد (وزن 20 درصد). 4. میزان استناد به هر عضو هیئت علمی: هدف از این شاخص بررسی تاثیر پژوهشی دانشگاه ها است. اطلاعات مربوط به استنادات دریافتی پنج سال اخیر هر دانشگاه از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج و به منظور ارزیابی عادلانه دانشگاه‌ها به جای استناد کل دانشگاه، استناد به ازای هر عضو هیئت علمی محاسبه می‌شود. وزن این شاخص در ارزیابی کلی 20 درصد است. 5. تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی و تعداد دانشجوی بین‌المللی: هدف از این دوشاخص ارزیابی میزان موفقیت یک دانشگاه در جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین‌المللی است (وزن 10 درصد).

منبع: وب سایت رتبه‌بندی جهانی کیو.اس