رتبه‌بندی دانشگاه های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه های جهان
نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان سالانه دانشگاه‌های جهان را با استفاده از شش شاخص ارزیابی و 1000 دانشگاه برتر را معرفی می‌نماید. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق وب سایت جایزه نوبل و دیگر جوایز علمی در حوزه های مختلف موضوعی، پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع وایپو، پایگاه استنادی وب‌علوم، پایگاه شاخص‌های اساسی و پایگاه گزارش نشریات موسسه تامسون رویترز گردآوری می شود. شاخص های مورد استفاده در این نظام عبارتند از:
1. کیفیت آموزش: تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه که موفق به کسب جوایز علمی بین‌المللی شده‌اند (25 درصدامتیاز).
2. اشتغال فارغ التحصیلان: تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه که در شرکت‌های معتبر مشغول به کار هستند (25 درصد امتیاز).
3. کیفیت اعضای هیئت علمی: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه که موفق به کسب جوایز علمی بین‌المللی شده‌اند (25 درصد امتیاز).
4. تولیدات علمی: تعداد مقالات پژوهشی دانشگاه که در مجلات معتبر منتشر شده است (5 درصد امتیاز).
5. تاثیرگذاری: تعداد مقالات پژوهشی دانشگاه که در مجلات با کیفیت منتشر شده است (5 درصد امتیاز).
6. استناد: تعداد مقالات دانشگاه که دربین مقالات پراستناد قرار دارند (5 درصد امتیاز).
7. تاثیر گسترده: شاخص هیرش (اچ ایندکس) دانشگاه (5 درصد امتیاز).
8. پروانه‌های ثبت اختراع: تعداد پروانه ثبت اختراع جهانی دانشگاه (5 درصد امتیاز).

منبع: وب‌سایت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان