رتبه بندی دانشگاههای ایران

این پایگاه بر اساس داده های مستند و شفاف مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور و کلیه مقالات بین المللی ISI پژوهشگران ایرانی، به رتبه بندی و معرفی دانشگاههای برتر کشور می پردازد. رتبه بندی دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی بر اساس تحلیل داده های زیر صورت می پذیرد:

مقالات داخلی نمایه شده
۱۰۳۱۴۴۰
مقالات بین المللی ISI
۶۴۹۱۸۱
تعداد رکورد نویسندگان
۵۵۶۵۴۳۸
کنفرانس داخلی
۸۳۰۶
ژورنال بین المللی
۲۷۲۲۳
دانشگاه و پژوهشگاه
۱۲۳۸
 • اطلاعات پایه دانشگاههای کشور

  در این پایگاه، می توانید معرفی و تاریخچه ای از هر دانشگاه کشور را مشاهده نمایید. دانشگاهها می توانند اطلاعات را تکمیل کنند.

 • رتبه بندی علمی

  دانشگاههای کشور بر اساس داده های موجود شامل تولید علم، داده های پژوهشی، گستردگی رشته ها و ... رتبه بندی می شوند.

 • آمایش مکانی علم

  ما داده های علمی کشور را در گستره کشور پیاده می کنیم و بر اساس آن توزیع علم در رده استانی و شهر را استخراج میکنیم

 • دانشگاههای برتر

  دانشگاههای ایران همه در یک سطح نیستند! در این بخش، دانشگاههای برتر بر اساس معیارهای متفاوت در هر سال معرفی شده اند.

 • موضوعات داغ پژوهشی

  ما داده های علمی کشور را بر اساس موضوعات علمی دسته بندی و رصد میکنیم و بر اساس آن موضوعات داغ و پرطرفدار را مشخص می نماییم.

 • رصد لحظه ای مقالات ایران

  پایگاه یونیرف به صورت لحظه ای کلیه مقالات داخلی و بین المللی منتشر شده توسط پژوشگران ایران را زیر نظر دارد.

آخرین مراکز علمی به روز شده